PROJECTES

La Xarxa Comunitària de Sant Antoni – xarx@ntoni és un procés participatiu que s’inicià a l’any 2002, que treballa per potenciar la xarxa social i solidària del barri de Sant Antoni de Barcelona, per ajudar a la ciutadania fent una tasca de de servei a la comunitat, lluitar contra l’exclusió social, crear veritables espais de participació i cooperació entre l’administració i la ciutadania, i fomentar la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació activa per un consum responsable.

Xarxantoni es compon de diferents projectes, tant de grups autònoms subcrits a Xarx@ntoni com de propis: