COMISSIÓ DE CULTURA POPULAR

Aquest és un projecte format per veïns i amics del Barri de Sant Antoni amb ganes de recuperar, mantenir i potenciar el patrimoni de cultura popular i tradicional del barri i la essència de la cultura catalana tradicional.

EL SEGUICI

El 2006 vam iniciar aquesta iniciativa, contactant i agrupant-nos les diverses colles de cultura popular del barri, i persones interessades, per crear el Seguici del Barri de Sant Antoni, un seguici amb dos o tres sortides anuals, i sobretot participatiu, organitzat i posat en marxa per les pròpies colles i gent del propi barri. Es responia també al fet que cada cop costa més trobar gent per treure les figures d’imatgeria a ballar, ja que el sistema que regeix les colles de cultura popular demana una gran dedicació i disponibilitat de temps, implicació que no tothom pot mantenir.

Constatem que aquest sistema del Seguici, en el que no es fan tantes sortides al llarg de l’any com quan es fan trobades, dóna cabuda a la participació de persones que no podrien tenir una disponibilitat continuada per a col·laborar en les sortides de les Colles però sí en momentspuntuals.

Proposem continuar i consolidar aquest sistema, que engresca a la gent a participar. La nostra proposta ens està permetent una durabilitat en el temps i fa que les figures del barri, que ala llarga es podrien quedar arraconades sense ningú que les tragués, se’n beneficiïn i al seu voltant tot el barri sencer. En aquests sis anys el Seguici ha crescut en participació i experiència.

Les sortides del Seguici consisteixen en la concentració de les colles participants, una cercavila i els balls finals. Hi participen principalment les colles del barri, amb la possibilitat que es creïn i s’incorporin noves colles, balls, músiques i figures, diferenciades de les ja existents, per engrandir-lo, complementar-lo i donar-li més color. Les colles participen no només en la posada en escena de cada sortida, sinó també en la seva preparació i valoració, dit d’una manera planera, se’l fan seu des del començament.

Per tot plegat, ens proposem la progressiva consolidació del Seguici, lluït i vistós, on participin les figures i la gent del barri de diverses edats. Una mostra que el projecte avança en aquest camí és que al 2008 es van incorporar al Seguici les noves figures del CEIP Ferran Sunyer, com la divertida Patxoca, mobilitzada i acompanyada dels nens i nenes i les seves famílies.

Creiem que ens trobem en un moment idoni per consolidar aquest Seguici: l’enfortiment dels Diables, el revifament dels Geganters, la participació dels Ministrers de Xamfrà i altres grups de l’entitat, una Festa Major dinàmica, la consolidació de Xarx@ntoni i l’associacionisme del barri ens animen. I és que, a més de les avantatges que pot tenir per a les pròpies colles, aquest seguici es pot convertir en un element vertebrador i d’identitat més del barri.

El Seguici requereix l’entesa i la preparació prèvia per part dels diferents grups participants. Prèviament a cada sortida es fan reunions preparatòries entre les colles, s’organitzen els assajos per revisar les figures, assentar els balls, i permetre a la gent novaprovar les figures, així com convidar al barri a veure els assajos, tot animant a la seva participació. Aquesta coordinació és realitzada per la Comissió de Cultura Popular de Xarx@ntoni, on totes les colles tenen cabuda, i es gaudeix així d’una responsabilitat col·lectiva en el projecte.

La Comissió s’encarrega d’organitzar, definir i millorar les característiques del seguici, i organitza altres actes per potenciar el seguici i les persones que en formin part , o recuperar aspectes vinculats a la festa. A la Comissió hi pot participar qualsevol persona interessada per la cultura popular i tradicional, vinculada, o no, a alguna entitat o agrupació.

La valoració i seguiment del projecte es fa mitjançant les reunions periòdiques de la Comissió de Cultura Popular i Tradicions de Xarx@ntoni, on intercanviem i complementem les nostres experiències. Alhora, seguirem fent les assemblees generals periòdiques de tots els participants al seguici. Com en tots els projectes de Xarx@ntoni, es comptarà amb el seguiment i coordinació del seu Equip dinamitzador.