BONS VEÏNS

UNA HORA TEVA DÓNA PER MOLT

DESCRIPCIÓ:

Voluntariat d’acompanyament a persones grans per fer serveis senzills i gestions de la vida qüotidiana.

OBJECTIUS:

  • Oferir suport ocasional a la gent gran que ho necessiti o a les seves families cuidadores.
  • Paliar la sol.litud de les persones grans.
  • Combatre l’aïllament social.

ACTIVITATS PRINCIPALS:

  • Acompanyaments a visites al metge.
  • Acompanyaments per realitzar gestions administratives.
  • Acompanyament al domicili o a la residencia.
  • Sortides a passejar.
  • Trobades de voluntaris i usuaris bianuals.

 

Xarx@ntoni – Xarxa Comunitària de Sant Antoni, treballa, mitjançant els seus projectes, per potenciar la xarxa social i solidària del barri, tot vetllant per la creació de veritables espais de participació i corresponsabilitat entre tots els actors implicats: els veïns i veïnes, les entitats i els diferents serveis que actuen al barri i l’administració.

El projecte Bons veïns va néixer al maig de 2004 amb la intenció de possibilitar la col•laboració dels veïns i veïnes del barri (com a voluntaris) en la resposta a les necessitats de caire puntual que puguin tenir altres veïns, especialment les persones grans, però també les famílies, o altres persones amb manca de suport.

Bons Veïns va néixer de la col•laboració entre la Comissió de Gent Gran i la de Solidaritat de Xarxantoni així com d’altres projectes de l’entitat. En concret, Bons Veïns pretén contribuir a estendre els valors de la solidaritat i la corresponsabilitat entre els veïns del barri de Sant Antoni. Més específicament, des de Xarxantoni s’ha valorat la necessitat d’ampliar el ventall de possibilitats i serveis que facilitin la incorporació de persones que desitgen fer alguna activitat solidària al barri. Alhora es pretén anar consolidant la pròpia xarxa de voluntaris com a espai d’acollida i punt de referència del barri per als voluntaris i les entitats.

D’altra banda, des de l’entitat es valora la necessitat de reforçar el projecte per tal d’arribar a les persones grans que tenen dificultats per realitzar certes gestions i tràmits, i oferir un millor servei. Per aquest motiu va néixer el projecte Bons Veïns, per donar resposta, d’una banda, a les necessitats circumstancials d’acompanyament, de gestions diverses (administratives, sanitàries, bancs, etc) a veïns i veïnes que ho necessitin, és el que anomenem “petits serveis” i d’altra banda per abordar la situació de solitud i aïllament que pateixen les persones grans del barri, és el que en diem “acompanyament al domicili, fem companyia”, és un servei d’acompanyament de dues hores setmanals a persones que estan soles o bé s’hi senten, tant si viuen a casa seva com si ho fan en centres residencials.

El projecte pretén vincular a les persones a la solidaritat amb el seu entorn més proper, possibilitant que desenvolupin l’experiència de ser voluntari. Fem acollida, orientació i donem suport a iniciatives de les entitats del barri i d’una manera especial als projectes i iniciatives impulsats per Xarx@ntoni. Bons Veïns és un projecte per a afavorir la inclusió social, i està destinat a qualsevol veí o veïna, principalment gent gran, que tingui una necessitat de suport ocasional o continuat. Pretén ajudar a trobar solucions als possibles problemes, preocupacions i/o obligacions familiars en determinats aspectes d’organització i desenvolupament de la seva vida quotidiana, així com en situacions de solitud i aïllament social.

El tipus de serveis acceptats es corresponen amb aquells serveis que són senzills i assumibles per un ampli ventall de voluntaris, com poden ser: recollir receptes, acompanyaments al metge, acompanyaments a passejar per prescripció mèdica, acompanyaments en desplaçaments per realitzar gestions administratives, visites a domicili per fer companyia, visites a residència, sortides a passejar etc, tal com es comenta més amunt.

El projecte també serveix per detectar carències o necessitats més greus (socials, nutricionals, sanitàries, higièniques, etc) que puguin manifestar indirectament les persones usuàries, possibilitant la seva derivació cap als serveis adequats. Els beneficiaris d’aquest projecte són, majoritàriament, derivats pel centre de serveis socials del barri i pels treballadors socials del CAP del barri.

L’accés als serveis que oferim ha de venir derivat per dos canals d’entrada:

1- Pels canals de comunicació establerts entre Xarxantoni i els serveis i entitats del barri (Centre de Serveis Socials, ABD, CAP i Caritas parroquials i Diocesana)

2- Entitats o serveis que facin demanda directament per un usuari, sense el previ contacte amb serveis socials.

Per contactar amb el projecte, tant per ser-ne voluntari/a com per sol·licitar un servei, ho podeu fer a través del correu electrònic: bonsveins@xarxantoni.org, omplint el formulari que trobaràs en aquesta mateixa pàgina, o bé presencialment ens trobareu tots els dijous a la tarda de 18h a 20h al nostre local del carrer Manso.


 

FORMULARI DE CONTACTE AMB BONS VEÏNS