APRENEM JUNTS

 

DESCRIPCIÓ:

Servei gratuït de classes de català i castellà bàsics per facilitar el desenvolupament de la vida quotidiana en les nostres llengües.

 

OBJECTIUS:

  • Facilitar la integració de persones nouvingudes.
  • Promoure la participacipació social i ciutadana de les persones inmigrants.

 

ACTIVITATS PRINCIPALS:

  • Classes de català i castellà bàsics.
  • Sortides culturals i lçúdiques per afavorir relacions de grup i el coneixement de les llengües.

 

Des dels seus inicis Xarx@ntoni, mitjançant la seva Comissió de Convivència, està dedicant una part important dels seus esforços al treball per a fomentar la convivència i el coneixement entre tots els ciutadans, sigui quin sigui el seu país de procedència o la seva cultura.

En aquest sentit, la nostra entitat forma part de la Xarxa Associativa de la Immigració de la Generalitat de Catalunya, va participar en l’elaboració del Pla d’Acollida Municipal impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i, actualment, forma part de la Xarxa d’acollida i la Coordinadora per la Llengua de la ciutat.

L’objectiu és seguir mantenint un espai on, tant les persones immigrades com les autòctones, puguin intercanviar experiències generant un clima de relació cultural i coneixement mutu. Creiem que, d’aquesta manera, es facilita la cohesió social i la integració de totes les persones.

Ara bé, som conscients que, abans de poder aconseguir-ho, cal realitzar un treball previ, ja que el primer que busca una persona nouvinguda quan arriba a la nostra ciutat és satisfer les seves necessitats bàsiques.

És precisament en aquest sentit en que va sorgir el projecte. Un espai d’atenció al públic al que es puguin dirigir, principalment, els immigrants nouvinguts per a recopilar tota aquella informació que els pugui ajudar a resoldre els problemes als que s’enfronten.

Igualment, si fos necessari, des d’aquest espai també es derivarà als usuaris cap a altres entitats o cap als serveis de l’Administració Pública per a què puguin exercir els seus drets i deures com a ciutadans.

Per altra banda, des de la comissió es té molt clar que la base per a poder establir relacions eficaces i consolidades entre les persones és la confiança. Per això treballa per a crear un equip, més o menys fix, que es converteixi en el punt de partida de les diverses accions i que, amb el temps, sigui capaç d’autogestionar-les, Aprenem Junts és fruït d’aquesta filosofia.

Es basa en la consolidació d’un espai comú de reflexió, intercanvi, convivència i foment d’actuacions, que permeti un aprofundiment en el coneixement de les diferents cultures i realitats que conviuen, tant al barri com a la ciutat, fomentant així la interculturalitat. Al mateix temps, sensibilitza respecte a les diverses maneres de veure i viure en un mateix lloc, segons les circumstàncies de cada persona.

L’ Aprenem Junts es basa en la realització d’unes classes de català i castellà pràctic. Es tracta d’un servei totalment gratuït que facilita, el desenvolupament de la vida quotidiana en la nostra llengua.

Un factor clau en aquest sentit és la promoció dels elements de la pròpia identitat, l’acostament als valors i tradicions d’uns i altres. Per a això, la llengua hi juga un paper fonamental. Partint d’aquesta premissa, el projecte Aprenem junts, mitjançant uns tallers de classes de català pràctic i principalment oral, ofereix un servei que ajuda a salvar les distàncies que, de vegades, pot provocar l’idioma als nouvinguts.

Dins de l’Aprenem Junts, s’hi enquadren tres tipus d’activitats totes amb l’objectiu de facilitar el coneixement i la pràctica del català, aquestes són: les classes de català i castellà i les parelles lingüístiques.

Fruit de la participació en l’elaboració del Pla d’Acollida de l’Ajuntament i de les activitats realitzades en l’Aprenem Junts hem entrat a formar part de la Coordinadora de la Llengua que impulsa l’Àrea d’Immigració de l’Ajuntament i que aplega totes les entitats de la ciutat que promouen el coneixement i l’aprenentatge del català i el castellà.

Els objectius del projecte són: facilitar la integració de totes les persones procedents d’altres països o cultures a la ciutat, prevenir possibles situacions de racisme, xenofòbia o altres formes de discriminació a través del treball de valors com la diversitat, el coneixement mutu i el respecte, potenciar la relació entre entitats i amb l’Administració Pública per tal de fomentar la seva participació en les dinàmiques de la comunitat, promoure, donar suport i participar en aquelles actuacions que treballin pel reconeixement de la diversitat cultural i per la difusió dels valors del respecte i la no discriminació, promoure la participació social i ciutadana dels immigrants al barri i a la resta de la ciutat, possibilitant que les persones acollides passin de ser usuàries de serveis a ciutadans participants, promoure activitats culturals i lúdiques que afavoreixin el coneixement de les diferents cultures per tal de mostrar la diversitat existent a la nostra societat, crear un espai d’acollida multicultural per continuar la tasca d’articulació de persones, serveis i entitats que fa Xarx@ntoni en relació al fet intercultural, etc.

 


To sum up, Aprenem Junts is based on the performance of Spanish and/or Catalan language classes. This is a service absolutely free of costs, which make easier the development of your normal life in our language.


Aquest és el nostre correu electrónic: aprenemjunts@xarxantoni.org

Si vols apuntar-te a un dels nostres cursos, omple aquest senzill formulari / If you want to participate is one of our courses, please fill out this simple form: